Syntéza

, skládání; spojování částí do celku;
1. filozofie myšlenkový postup postupující od nejjednodušších pojmů nebo faktů ke složitějším, navazování a nacházení souvislostí. Opak analýzy. V Hegelově dialektice krok smiřující konflikty uvnitř starého tak, že vzniká nové; 2. chemie reakce nebo řada po sobě následujících reakcí vedoucí od výchozích sloučenin k žádanému produktu; viz též chemická reakce.

Související hesla