Syřišťová Eva

, česká psycholožka a psychoterapeutka; orientovaná fenomenologicky a daseinsanalyticky. Zabývala se zejm. problematikou schizofrenních psychóz, neprofesionální uměleckou tvořivostí duševně nemocných a praktickou psychoterapií psychotiků. Hlavní díla: Normalita osobnosti, Příspěvek k psychologii, psychoterapii a prevenci schizofrenní psychózy, Imaginární svět, Skupinová psychoterapie psychóz, Puklý čas, Člověk v kritických životních situacích.