Systém

, uspořádání prvků do vztahů, které z daného souboru prvků vytvářejí relativní celek (jednotu);
1. anatomie, fyziologie skupina orgánů, které spolu souvisejí určitou funkcí (např. nervový systém, dýchací systém);
2. taxonomie, biologie způsob uspořádání všech známých taxonů, obvykle do hierarchické klasifikace. Viz též klasifikace biologická.

Související hesla