Tabula rasa

, latinsky uhlazená tabulka; deska, na níž není nic napsáno, přeneseně čistý, nepopsaný list. Od dob antické filozofie úsloví charakterizující stav vědomí (duše) před jakoukoli zkušeností s vnějším světem. Představa, že jedinec přichází na svět jako „nepopsaná deska" a jeho vědomí vzniká postupným působením prostředí na jeho smysly. Přeneseně a posměšně charakteristika člověka nedotčeného vzděláním.

Související hesla