Tachtadžjan Armen Leonovič

, botanik arménského původu; působí v Petrohradě. Tvůrce moderního systému rostlin. Hlavní dílo: Systém a fylogenese kvetoucích rostlin.