Tajga

, ekologie severské jehličnaté lesy obklopující v souvislém pásu chladné oblasti severní polokoule. Přizpůsobené chladnému klimatu s dlouhotrvajícími mrazy, s vysokou sněhovou pokrývkou a krátkým horkým létem.

Ottův slovník naučný: Tajga

Tajga nazývá se v Sibiři jehličnatý, těžko přístupný les na močálovité půdě.

Související hesla