Talcahuano

, město ve středním Chile u Tichého oceánu; 269 000 obyvatel (1997). Průmysl rybný, strojírenský, potravinářský; rafinérie ropy. Významný přístav (vývoz dřeva, uhlí, vlny). Vojenská námořní základna.

Ottův slovník naučný: Talcahuano

Talcahuano [talka-uáno], příst. město v prov. Concepcion jihoamer. republiky Chile, sev. od Concepcionu, při zátoce t. jm., která tvoří tu dobrý přístav, takže po dokončení přístavních staveb [Talcahuano] bude z nejlepších přístavů chilských. [Talcahuano] má 16.000 obyv., rozsáhlá skladiště a doky. Jsouc spojeno s vnitrozemim drahou, je vývozním místem pro obilí dovážené z úrodných provincií středního Chile do Anglie.