Tanker

, druh nákladních námořních lodí určených výhradně pro přepravu kapalin, zejména ropy nebo zkapalnělých plynů. Menší říční tankery přepravují v několika nádržích 3 000 – 5 000 t ropy, benzinu, topných olejů, kerosinu ap. Námořní tankery se staví pro nosnost od 20 000 do 150 000 t; přepravují kapaliny v nádržích (u hustých olejů nebo asfaltu i vyhřívaných), zkapalněný topný (LPG) a zemní plyn (LNG). Tzv. supertankery přepravují až 500 000 t ropy.

Související hesla