Tantrismus

, souhrnné označení neortodoxních směrů v rámci hinduismu a buddhismu, orientujících se zejm. na experimentování s psychologickými a fyziolofickými mechanismy organismu a na užívání magických praktik tak, aby bylo dosaženo transcendentálního stavu (překonávajícího dualistické protiklady světské existence), popř. i fyzické nesmrtelnosti. Hinduistické tantrické sekty jsou rozšířeny zejm. ve východní Indii a v Nepálu; neuznávají autoritu véd, odmítají kastovní systém (viz též kasta) i tradičně podřízené postavení žen. Autoritativními texty tantrismu jsou tantry. Podle hinduistických tanter jsou makrokosmos i mikrokosmos formovány dvěma protikladnými prvky: Šivou, mužským principem, zcela pasívním čirým intelektem, a Šakti, božskou energií, tvořivou silou, jež představuje protikladný ženský princip. Cílem tantrických praktik je probudit Šakti, spící v podobě tzv. hadí síly (kundaliní) v křížové části páteře, a přimět ji k pohybu vzhůru zvláštním kanálem (sušumnou) umístěným podél páteře. Síla přitom prochází čakrami až do temene hlavy, kde se spojí s mužským principem. Tím je dosaženo blaženého stavu, zániku veškeré duality. Psychofyziologické experimentování je provázeno řadou dietetických a sexuálních praktik, recitací magických průpovědí (viz též mantra), koncentrací vědomí pomocí mystických diagramů (jantra, mandala) a fyzickými a dechovými cvičeními souhrnně označovanými termínem hathajóga (viz též jóga). V tantrismu hraje značnou roli sexualita, přičemž tantrismus „levé ruky“ – vámáčára – chápe návody k sexuálním obřadům doslovně, zatímco tantrismus „pravé ruky“ považuje tantrický obřad za čistě mentální záležitost. Značnou roli hrají i představy a praktické postupy indické alchymie. Buddhistický tantrismus bývá označován termínem vadžrajána.

Související hesla