Tasmánie

, Tasmania – ostrov u jihovýchodního pobřeží Austrálie; 64 408 km2, 460 000 obyvatel (1996). Vnitrozemí je hornaté (nejvyšší Mount Ossa, 1 617 m n. m.), při pobřeží nížiny. Krátké prudké řeky, energeticky využívané. Porosty blahovičníkových a jehličnatých lesů. Řada endemických rostlinných a živočišných druhů. Na jihozápadě ostrova se rozkládá rozsáhlá chráněná oblast (rozloha 13 836 km2) s vápencovými jeskyněmi, která je od roku 1981 součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO . – Ostrov spolu s okolními ostrovy tvoří svazový stát Austrálie; 67 800 km2, 460 000 obyvatel (1996), hlavní město Hobart (196 000 obyvatel, 1996). Pěstují se obiloviny, brambory, ovoce. Chov skotu a ovcí. Těžba rud železa, zinku, olova, mědi, wolframu. Průmysl hutnický (zejm. neželezných kovů), dřevozpracující, papírenský, potravinářský, stavebních hmot. – Ostrov osídlen v paleolitu. Původní obyvatelé vymřeli do roku 1876; pro Evropu objevena v roce 1642 A. J. Tasmanem (nazvána Van Diemenova země), 1788 obsazena Brity a připojena k jejich australským osadám. 1803 – 53 trestanecká kolonie; původní obyvatelé vyhubeni. Od roku 1901 členský stát Austrálie.

Související hesla