Technologie

, výrobní postup vyplývající z určité kombinace výrobních faktorů. Vhodná technologie zvyšuje účinnost daných výrobních faktorů, a tím i produktivitu práce. Považuje se za zvláštní formu kapitálu (nehmotné povahy), který má rozhodující význam pro ekonomický růst. Viz též transfer.

Související hesla