Teismus

, víra v jediného zosobněného, ztělesněného Boha jakožto bytosti rozdílné od světa, která svět stvořila, udržuje a řídí. Teismus je třeba odlišovat od deismu, podle něhož je svět sice dílem božím, ale po stvoření byl ponechán působení svých vlastních zákonů. Viz též henoteismus, monoteismus, polyteismus.

Související hesla