Telesius Bernardinus

, italský filozof; zakladatel italské renesanční filozofie přírody. Obhajoval nutnost vysvětlovat přírodu z ní samotné pomocí co nejmenšího množství principů a na základě zkušenosti. Příroda má materiální základ a dvě činné síly – teplo a chlad, kterými chtěl Telesius nahradit aristotelské principy látky a tvaru. Duše je stejně hmotná jako cokoli jiného ve světě, zároveň však celý svět je oduševnělý. Inspiroval G. Bruna. Z díla: De rerum natura juxta propria principia (O přírodě podle jejích vlastních principů, 1565).

Ottův slovník naučný: Telesius Bernardinus

Telesio Bernardino, filosof ital. (* 1508 v Cosenze v Kalabrii – † 1588 t.), byl odpůrcem Aristotelovy fysiky, proti níž vystoupil již jako mladý muž za svého studijního pobytu v Padově. Když r. 1565 vydal první dvě knihy spisu De natura iuxta propria principia (úplně v 9 kn. v Neapoli r. 1586), upoutal tím na sebe pozornost učeného světa a povolán byl do Neapole, aby zde vykládal o své přírodní filosofii, a zde také Telesio založil k šíření svých názorů a zatlačení Aristotelovy nauky akademii přírodních věd zvanou Academia Telesiana čili podle jeho rodiště Consentina. Systému Aristotelovu vytýkal abstraktnost principií, proto hleděl výklad přírody opříti o principy konkrétní. Takovými mu byly teplo a zima, oba netělesné a činné, a hmota, princip trpný. Duše lidská jest nesmrtelná a bohem přímo člověku dána. Jeho jiná přírodnická pojednání vyšla r. 1590 v Benátkách. K literat. viz Fiorentino, Bernardino Telesio (Florencie, 1871 – 74 2 sv.); Heiland, Erkenntnistheorie u. Ethik des B. Telesio (Lip., 1891).

Související hesla