Telurické proudy

, elektrické proudy indukované ve vodivých vrstvách Země proměnným magnetickým polem vnějších proudových zdrojů v ionosféře. Mají globální charakter. Variace telurických proudů mají obdobné spektrum jako geomagnetické variace. Intenzita telurických proudů je měřena jako gradient potenciálu mezi dvěma elektrodami uloženými v zemi. Vzdálenost elektrod bývá 100 – 1 000 m. Telurické proudy jsou využívány v magnetotelurice. Proudy vznikající v Zemi lidskou činností (železnice elektrifikované stejnosměrným proudem, tramvaje apod.) nebo elektrochemickými pochody se nazývají bludné.