Tendence

a) směřování, zaměřenost, zjevné usilování, ale i spontánní průběh dějů určitým směrem; b) psychologie náchylnost, sklony, vrozené (instinkty aj.), získané nebo vypěstované během života (sklon umělecký).

Ottův slovník naučný: Tendence

Tendence, z lat., tíhnutí, snažení nebo směřování k nějakému cíli; odtud tendenční, co k nějakému cíli směřuje, čím se něco zamýšlí. Básnictví tendenční totéž co didaktické básnictví.

Související hesla