Tenri-kjó

, šintoistická sekta, kterou v roce 1838 založila Miki Nakajamová (1798 – 1887). Její učení je založeno na šamanských tradicích a rituálech, jejichž součástí jsou magické praktiky, věštění a extatické rituální tance; představuje směs šintoismu, buddhismu a křesťanství. Jejím hlavním božstvem je Tenri-Ó-no-Mikoto (Pán božské moudrosti), nazývaný též Oja-gami (Bůh-rodič), jehož aspekty jsou jednotlivá božstva šintoistického panteonu. Sekta byla za samostatnou církev uznána v roce 1908; roku 1970 se zcela odtrhla od tradičního šintoismu.

Související hesla