Teorie hodnoty

, teorie vysvětlující vnitřní hodnotu komodit a na jejich základě determinaci relativních cen, a to buď objektivními vlastnostmi zboží, např. jeho užitnou hodnotou, výrobními náklady, tedy objemem práce ve zboží obsažené (pracovní teorie hodnoty) ap., nebo subjektivně, např. vzácností zboží, hodnocením užitku zboží z hlediska spotřebitele.

Související hesla