Teozofie

, theosofie – náboženská nauka a praxe založená na snaze dopracovat se intuitivně božské moudrosti a poznání Boha, resp. uvědomění si jednoty s ním. Vychází z učení H. P. Blavatské a jejích následovníků, které se utvářelo pod vlivem východních učení (bráhmanismu, buddhismu a hinduismu; zejm. učení o karmě), ale také západního okultismu. Teozofie pojímá kosmos jako živoucí bytost, kde vše zaujímá své místo v řetězci vývoje. Podle teozofie se studium původní moudrosti lidstva (chráněné školami mystérií a duchovními mistry) má vztahovat jak k vědeckým, náboženským a filozofickým poznatkům, tak i k otázkám praktického denního života. Prvky esoterního křesťanství zdůrazňovala (oproti východním náboženstvím) na zač. 20. stol. německá sekce společnosti, jež se poté oddělila a vytvořila Antropozofickou společnost pod vedením R. Steinera (viz též antropozofie). Viz též esoterismus, Teosofická společnost.

Související hesla