Teplota

, fyzika stavová veličina charakterizující, zda těleso bude nebo nebude při tepelném kontaktu s jiným tělesem v tepelné rovnováze (zda bude teplo přijímat, odevzdávat nebo k tepelné výměně nedojde). Nedojde-li mezi tělesy k tepelné výměně, mají tělesa stejnou teplotu. Jednotkou v soustavě SI je 1 kelvin (1 K pro termodynamickou teplotu). Je povoleno používat jednotku °C (pro Celsiovu teplotu).

Související hesla