Terakota

, porézní výrobky z pálené hlíny obvykle žlutě až hnědočerveně zbarvené. Zpočátku bez glazury, později zdobené polychromií i glazované; a) architektonické dekorace; vlysy, metopy, akroteria (ozdoby štítů staveb), antefixy (ozdoby okrajů střech), v Etrurii i monumentální sochy zdobící štíty a střechy chrámů; b) plastiky užívané jako dary do svatyní, hrobů, k výzdobě obytných domů. Sošky modelovány zpočátku z volné ruky, pak točeny na kruhu, později zhotovovány z forem, často vícedílných. Povrch bývá pokryt světlou barvou (engobou) a pak pomalován.

Související hesla