Tercína

, tříveršová sloka složená z desetislabičných (někdy jedenáctislabičných) jambických veršů. Tercíny se sdružují v delší celky s rýmovým schématem aba, bcb, cdc atd. Tercínu užil Dante Alighieri v Božské komedii.

Ottův slovník naučný: Tercína

Tercína (it. terzina), strofa třířádková, v níž každý verš má po 11 iambických slabikách a v níž rýmy upraveny jsou tak, že se rýmují spolu první a třetí verš první strofy, druhý verš první strofy s prvním a třetím veršem strofy následující a t. d. podle schematu: aba-bcb-cdc . . . Původcem této strofy jest prý Dante, jehož »Božská komédie« skládána jest v tercínách.

Související hesla