Termodynamika

, obor teoretické fyziky, který na základě axiomů (termodynamické zákony), vyjadřujících zejména obecné zákonitosti přeměny energie, zkoumá procesy a vlastnosti látek (polí, záření) spojené se změnami teploty a výměnou tepla. Chemická termodynamika se zabývá energetickou bilancí chemických dějů, jejich uskutečnitelností a rovnováhami, které se uskuteční v reakčních soustavách.

Související hesla