Terra sigillata

, luxusní římská a římsko-provinciální keramika červené barvy s lesklým povrchem. Římský název keramiky není znám; termín terra sigillata užíván až od 19. stol. Terra sigillata navazuje na starší helénistickou tradici (megarské číše); byla vyráběna od pol. 1. stol. př. n. l. do 4. stol. n. l. Výrobní centra ležela nejprve v Itálii (Arezzo), později v Galii. Terra sigillata je buď hladká, nebo reliéfně zdobená; často nese jméno výrobce.

Související hesla