Text

, tištěný nebo psaný záznam jazykového projevu; psaný i mluvený jazykový projev; při širokém pojetí každý strukturovaný komunikační útvar.

Ottův slovník naučný: Text

Text, z lat., vlastně tkanina, pak doslovné znění nějakého básnického nebo prosaického místa, nějaké listiny, nápisu nebo celé knihy. V homilétice odstavec z bible, jenž jest podkladem kázání. V hudbě text znamená tolik co slova písně neb opery.

Související hesla