Théâtre National Populaire

, TNP, Národní lidové divadlo; divadlo v Paříži založené v roce 1920 režisérem F. Gémierem s cílem zprostředkovat širokým lidovým vrstvám divadelní umění vysoké umělecké úrovně. Po 2. světové válce obnovil v roce 1951 činnost divadla J. Vilar, do roku 1963 byl jeho umělecký vedoucí a režisér. 1963 – 72 byl uměleckým vedoucím G. Wilson (* 1921), poté se Théâtre National Populaire sloučil s divadlem ve Villeurbanne. Profil scény od 70. let ovlivnili mj. R. Planchon a A. Vitez. Divadlo uvádí díla francouzské klasiky (P. Corneille Cid s G. Philipem v titulní roli, Molière Lakomec aj.), světové klasické hry (W. Shakespeare Hamlet, H. Kleist Princ Bedřich Homburský, J. W. Goethe Faust aj.) i novou dramatickou tvorbu (zejména B. Brecht, J.-P. Sartre, J. Osborne, F. Dürrenmatt).

Související hesla