Thenard Louis Jacques

, francouzský chemik; profesor na polytechnice v Paříži na Collège de France a na Sorbonně. Učinil řadu objevů v anorganické a organické chemii, např. připravil peroxid vodíku, estery, fluorovodík, izoloval bor. Nazván po něm minerál thenardit.

Ottův slovník naučný: Thenard Louis Jacques

de Thénard [tenár] Louis Jacques, fr. chemik (* 1777 v Louptière u Nogent-sur-Seine – † 1857 v Paříži). Studoval chemii v Paříži a prostřednictvím prof. Vauquelina a Fourcroye stal se r. 1797 professorem na jistém ústavě pařížském, pak repetitorem na polytechnické škole, r. 1804 po Vauquelinovi prof. chemie na Collège de France a r. 1810 na polytechnice, byv téhož roku zvolen po Fourcroyovi členem akademie. První jeho rozprava o sloučeninách arseniku a antimonu s kyslíkem a sírou byla r. 1800 s pochvalou přijata od akademie věd a pro své pozdější vynikající práce v oboru chemie, jako zejm. pro objev kysličníku vodičitého a modře kobaltové, zvané po něm modří T-ovou, pak pro práce o aetheru, o elektrolyse (společně s Gay-Lussakem), o elementární analysi organických sloučenin, o kovech alkalických a j. dostalo se mu četných čestných uznání. R. 1824 byl povýšen do stavu baronského a v l. 1833 – 48 byl pairem Francie. Od r. 1823 byl členem jury při všech průmyslových výstavách a od r. 1838 byl administrátorem Collège de France. V letech 1827 – 30 zasedal také ve sboru zákonodárném. R. 1861 byla mu v Sensu postavena socha a r. 1865 uděleno jeho rodišti právo, aby se nazývalo po něm Louptière-T. Četné své rozpravy T. uložil v odborných časopisech, jako »Annales de chimie«, »Annales de physique et de chimie«, »Mémoires de l'académie des sciences«, »Journal de l'École polytechniques« a j. Samostatně vydal: Recherches physiques et chimiques faites à l'occasion de la grande batterie voltaïque donné par S. M. I. et R. à ľÉcole polytechnique (Pař., 1809, 2 sv.); Recherches physicochimiques faites sur la pile etc. (t., 1811, 2 sv.), obé společně s Gay-Lussakem, s nímž také objevil bór, kysličník baryčitý a j.; Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique (4 sv., t., 1813 – 16, 6. vyd. 5 sv., 1833 – 36).

Související hesla