Theodóros

, Atheos z Kyrény, kolem 300 př. n. l., řecký filozof; žák Annikeridův. Významný příslušník kyrénské školy; dobro a štěstí spatřoval v radosti ze života a zcela odmítal víru v bohy (odtud přízvisko Atheos- ateista) a podřizování se tradiční morálce a institucím. Z jeho spisu O bozích (později ztraceného) čerpal Epikúros.

Související hesla