Theofrastos z Efesu

, řecký filozof; žák Aristotelův, jeho nástupce ve vedení peripatetické školy. Všestranný učenec; tíhl především k empirickým výzkumům. V botanických spisech, v nichž popsal více než 500 druhů rostlin, položil základy několika botanických disciplín. Rozpracováním teorie hypotetických úsudků přispěl k rozvoji antické logiky. Jeho Povahopisy mají významné místo v dějinách antické psychologie. Autor prvního spisu o dějinách řecké filozofie.

Související hesla