Théraváda

, též hínajána – vedle mahájány jeden ze základních směrů buddhismu; přidržuje se jeho původní podoby obsažené v pálijské Tipitace a navazuje na tradici starších (théra) mnichů, současníků Buddhových. Na rozdíl od mahájánových směrů je théraváda pokládána za konzervativní a ortodoxní. Ideálem je arhat, člen buddhistického mnišského společenství (sanghy), jenž vlastními silami směřuje ke svému osvobození, nirváně. Buddha je chápán pouze jako dokonalý vzor, nikoli jako božská bytost. V 3. stol. př. n. l., za vlády indického panovníka Ašóky, se théraváda rozšířila na Cejlon a později dále do jihovýchodní Asie (Barma, Thajsko, Kambodža, Laos), kde si udržuje značný vliv dodnes.

Související hesla