Thiasos

, náboženské společenství soustředěné kolem určitého kultu, složené zpravidla z jedinců stejného či podobného povolání.