Thomson James

, anglický básník skotského původu; preromantik. Jeho nejvýznamnější skladbou jsou Seasons (Roční doby), přírodní poezie popisného a meditativního rázu. Oživil blankvers, avšak nevzdal se klasicistní dikce a sentimentálních vlasteneckých tónů (báseň Liberty – Svoboda).

Ottův slovník naučný: Thomson James

Thomson [toms’n] James, básník angl. (* 1700 – † 1748), byl syn skotského duchovního a dětská léta strávil na venkově své vlasti. V 18. roce poslán byl na universitu v Edinburce studovat theologii, ale nedostudoval pro časnou smrť svého otce a odebral se 25letý do Londýna hledat obživy. Byl nejprve vychovatelem, později cestovním společníkem mladého šlechtice, s nímž navštívil Francii, Švýcarsko, Italii. Po návratě domů zastával postupně několik nenamáhavých úřadů veřejných a těšil se do smrti slušnému blahobytu a pohodlí. Básníkem Thomson byl rozeným: první slávy nabyl vydav r. 1726 popisnou báseň Winter, k níž roku násl. přibyla Summer, r. 1728 Spring a r. 1730 Autumn. Na těchto Four Seasons (Čtvero ročních počasů) spočívá Thomsova stálá památka. Jsou to básně poučně popisné, celkem klidné, ale vynikají přece velmi lahodnou mluvou i pravdivostí a vřelostí názorů na přírodu. Vane jimi upřímná radost z přírody, a život zvířat a zvláště ptactva vylíčen jest s jímavou svěžestí. Báseň působila nejen v Anglii, ale i v jiných literaturách vlivem rozhodným, navádějíc poetickou tvorbu od střízlivého klassicismu k »návratu k přírodě«. Do češtiny přeložil ji Fr. Doucha. Thomson složil mimo to delší báseň Liberty (1732), výklad o rozvoji politické svobody v Řecku, v Římě a v Anglii; dále patero dramat Sophonisbe (1729); Agamemnon (1738); Edward and Eleonora (1739); Tancred and Sigismunda (1745); Coriolanus (1748). Z nich předposlední uznává se poměrně za nejzdařilejší. Před samou smrti (1748) Thomson vydal The castle of indolence, báseň allegorickou, do značné míry napodobenou podle Edmunda Spensera. Spolu s rodákem svým Davidem Malletem († 1765) Thomson složil r. 1740 maškarní hru Alfred, v níž obsažena jest jeho píseň Rule, Britannia, rule the waves, kterážto vyjadřujíc sebevědomou, mužnou hrdost mořevládné Anglie, úplně znárodněla a dosud obecně se zpívá. Srv. Chambers's Cyclop. of Engl. Lit. 19033, II. 320; Körting, Grundr. d. Gesch. d. engl. Liter. 19052, str. 354. VM.

Související hesla