Tibetská kniha mrtvých

, Bardo – významný text buddhismu tibetského, předčítaný umírajícím; slouží jako návod, jak nepropadnout chybným posmrtným vizím, které vedou k opětovnému zrození. Vznikla v 8. stol. n. l. pod názvem „Vysvobození v bardu skrze naslouchání“; autorem je mystik Padmasambhava. Kniha se skládá z 15 traktátů, včetně modliteb a rituálních textů. Posmrtný mezistav bardo trvá 49 dní. V prvním stadiu barda, které trvá 3 – 4 dny, se zemřelému zjeví jasné světlo, které mu umožní nazřít pravou podstatu všeho bytí jako „prázdnotu“; většina lidí však smysl tohoto světla nepochopí, proto přechází do druhého stadia barda, „prapodstaty“, které trvá 14 dní. V tomto období se jim zjevují různé karmické přeludy (42 pokojných a 58 hněvivých božstev, která jsou výtvorem jejich vlastního mozku, projekcí jejich dobrých a zlých vlastností). Ve třetím stadiu barda, „vznikání“, duše zemřelého hledá (v závislosti na předešlé karmě) znovuzrození v jednom ze šesti stavů tzv. sansárové existence: ve světě bohů, polobohů, lidí, zvířat, hladových duchů a bytostí v pekle.

Související hesla