Tigrajové

, národ žijící v Etiopii (asi 3,5 mil. osob). Jazyk patří do semitské větve afroasijské rodiny. Křesťané (monofyzité). Zemědělci. V současnosti politicky dominantní etnikum v zemi.

Související hesla