Tigris

, Dijla, turecky Dicle – řeka v Turecku a Iráku; délka 1950 km, plocha povodí 375 000 km2, průměrný průtok u Bagdádu 1 240 m3/s. Vytéká z jihovýchodního Turecka, protéká bývalou starověkou Mezopotámií a s řekou Eufratem vytváří dolní tok Šatt-al-Arab. Zavlažovací kanály, přehradní nádrže. Splavná od Bagdádu, za vysokých vodních stavů od Mosulu (al-Mawsil).

Ottův slovník naučný: Tigris

Tigris (staropersky Tigra, t. j. šíp, assyrsky Diglat, v bibli Hiddekel, arabsky nyní Didžlet), veletok předoasijský, vytéká dvěma zřídelnicemi, Východním a Západním Tigridem, z vysočiny Armenské. Západní T., pokládaný za hlavní pramen, vyvěrá dvojím zřídlem, zvaným Arghana Su v Merghab Daghu a Zibene Su v hornatině Darkoš Daghu, nedaleko pramene eufrátské zřídelnice Arsanie, teče směrem jihovýchodním k Diarbekíru, částečně ponorem, jejž r. 1900 objevil C. F. Lehmann, zahýbá na východ do roviny Diarbekírské, zesiluje se mnohými vodnými pobočkami, mezi nimiž nejmocnější jest Batman Čáj, vnímá u Tila východní Tigris nebo Bohtan Čáj, prýštící se v hornatině málo posud známé v jižním sousedství jezera Urmíjského, razí si odtud v jihovýchodním směru cestu velehorským průlomem podle Mardina, vtéká do roviny Mosulské, kdež plyne kol ssutinných pahorků Ninivských, vnímá níže Mosula Horní a níže Dolní Zab, níže Bagdáda Dijálu. Po všechen tento tok Tigris vzdaluje se směrem svým Eufrátu, ale u Bagdáda sbližují se oba toky až na 40 km; také jest Tigris od Bagdádu splavný pro větší parolodi, které udržují pravidelné spojení mezi Bagdádem a zálivem Perským. Nad Bagdádem děje se plavba toliko po vodě tak zv. kelleky, vory kožemi pokrytými. U Korny Tigris vlévá se do Eufrátu, načež oba veletoky, majíce společné jméno Šatt-el-Arab, četnými rameny, mnohonásobně v naplavené půdě se roztékajícími, valí se k moři. Vývoj Tigrida až po Kornu měří 1870 km zdéli. Poněvadž Tigris rychleji plyne než Eufrát a také jeho řečiště výše jest položeno, jest pravým původcem každoročně z jara opětujících se záplav dolní Mesopotamie, které až do příchodu Turkův obezřele byvše regulovány, byly zdrojem báječné téměř úrody krajin nyní pustých. Pšk.

Související hesla