Timokracie

, jedna z pokleslých forem státu (ústav), která se podle Platóna zrodila z úpadku aristokracie jakožto státní formy a představuje jakousi přechdovou fázi na cestě k ještě pokleslejší státní formě, kterou je oligarchie. Rozhodující otázkou pro určení toho, kdo v timokratické obci vládne, je otázka po hodnotě jakou se cení občan ve vztahu k majetku, který vlastní. Jde o vládu těch, kteří jsou vysoko ceněni pro svůj majetek.

Ottův slovník naučný: Timokracie

Timokratie, řec., jest ústavní forma, podle níž politická práva občanstva závisí na majetku a důchodu z něho plynoucím. Důsledkem jejím jest rozdělení občanstva v třídy majetkové s různým výměrem oprávněnosti. Nejznámější timokratickou ústavou byla Solónova v Athénách, v níž převládala zásada, že občanské povinnosti odměřují se podle výtěžku z nemovitého majetku, načež tomu, kdo má více povinností, přísluší i větší míra práv občanských. Solónově ústavě blížila se Serviova ústava v Římě, která však záhy připouštěla i majetek movitý. Pšk.

Související hesla