Tímón z Fleiúntu

, řecký filozof; představitel skepticismu. Žák Pyrrhóna z Élidy, jehož učení zaznamenal ve svých spisech. Psal i dramata a pamflety. Z jeho díla dochovány pouze zlomky.

Související hesla