Tipitaka

, Tripitaka, kánon pálijský – soubor kanonických textů théravádového buddhismu; doslova „trojí koš“. Tipitaka vznikala postupně během 2. pol. 1. tis. př. n. l., je sepsána v jazyce páli. První část, Vinajapitaka, je sbírka pravidel mnišského života, druhá část, Suttapitaka, je soubor výroků, kázání a dialogů Buddhy a jeho žáků, objasňující základní principy buddhistického učení a morálky. Nejmladší Abhidhammapitaka představuje systematické utřídění a scholastické výklady buddhistické doktríny. Kromě pálijské Tipitaky existovaly i kánony jiných buddhistických škol, které se nedochovaly buď vůbec, nebo jen ve zlomcích; ty se na řadě míst odchylují od jediné kompletní pálijské verze. Viz též théraváda.

Související hesla