Tischbein Johann Heinrich Wilhelm

, německý malíř, grafik a archeolog. Portrétista; typický představitel raného německého klasicismu. Proslulost získal portrétem J. W. Goetha (Goethe v Campagni).

Ottův slovník naučný: Tischbein Johann Heinrich Wilhelm

Tischbein Johann Heinrich Wilhelm, zvaný krátce Wilhelm T., příjmím Neapolitán, malíř, nejznamenitější z rodiny, synovec Tischbeina 2) (* 1751 – † 1829). Vzdělal se v kresbě a malbě u svého otce Johanna Konrada a strýce Johanna Jakoba Tischbeina a přišel r. 1767 do Hamburku. Cestoval pak po Nizozemsku, Švýcarsku a r. 1782 dostal se do Říma, kdež maloval ve slohu německé romantiky obrazy ke Goethově »Iphigeniį a »Goetzų, pak obraz Konradin hraje šach ve vězení s Bedřichem Rakouským a přijímá rozsudek smrti (1784, mus. v Gothě). R. 1787 odebral se do Neapole, kde se stal r. 1790 ředitelem akademie, byv však vypuzen od Francouzů, vrátil se do Německa a žil střídavě v Hamburce a Eutinu. Velikého úspěchu dobyl svým dílem Homer, kresleným podle antik, s vysvětlivkami od Heyneho (seš.1 – 6, Gotha, 1801 – 04) a Schorna (seš. 7 – 11, Štutg., 1821 – 23), pak Collection of engravings from ancient vases in possession of William Hamilton (Neap., 1791, 4 sv.) a Umrisse griech. Gemälde und auf antiken Vasen (Vým., 1797 až 1800). Vynikající jsou Tischbeinovy podobizny, jako Goethova podobizna na ssutinách Říma (od r. 1887 ve Staedelově ústavu ve Frankfurtu n. M.), pak 47 obrazů v galerii oldenburské, obraz Kristus a dítky v chrámě sv. Ansgara v Brémách, Šílený Ajax a Kassandra a j. Z jeho rytin zasluhují zmínky Têtes de différents animaux, dessinées d'après nature (1796). Srv. autobiografii W. T., seine Bilder, seine Träume, seine Erinnerungen (Brémy, 1822) a Aus meinem Leben (vyd. Schiller, Brunšv., 1861, 2 sv.); Edm. Midel, Les Tischbein (Lyon, 1881).