Tisk

1. nejstarší a nejrozvětvenější prostředek masové informace (noviny, časopisy, revue, knihy, sborníky, bulletiny, merkantil ap.); 2. polygrafie a) pracovní postup při výrobě tiskovin, při němž se tisková barva přenáší z tiskové formy na potiskovaný materiál. Podle použité tiskové techniky se rozeznává: a) tisk z výšky, při němž tiskové formy mají vystouplý reliéf, jehož tisknoucí části jsou podstatně vyvýšeny nad netisknoucími (knihtisk, gumotisk ap.); b) tisk z plochy (tiskové formy nemají reliéf) je založen na principu odpuzování mastnoty a vody (kamenotisk, ofset, světlotisk); c) u tisku z hloubky jsou tisknoucí místa vyryta nebo vyleptána do různé hloubky pod úrovní netisknoucího povrchu formy (hlubotisk, heliogravura ap.). V současnosti významným způsobem ovlivňuje tiskové techniky využití elektroniky; b) výsledek pracovního postupu, tj. souhrnné označení pro všechny tiskoviny.

Související hesla