Tiskovina

, název pro polygrafické výrobky, jejichž společným základním znakem je zpracování tiskem (knihy, noviny, časopisy, mapy, letáky, drobné tisky, grafika ap.).

Související hesla