Titul


1. hodnost; 2. polygrafie název knihy nebo článku sázený z většího stupně písma; přeneseně knižní publikace;
3. právo důvod, právní nárok.

Ottův slovník naučný: Titul

Titul (z lat. titulus), název, nadpis (na př. knihy), obzvláště čestný název, jaký které osobě podle jejího stavu, hodnosti neb úřadu přísluší. Uvádíme na př. některé nejdůležitější tituly u nás: císaři náleží titul Veličenstvo, arciknížeti císařská Výsost; knížeti Jasnost, náčelníku mediatisovaných rodů hraběcích Osvícenost, hraběti hraběcí Milost, kardinálu arcibiskupu Eminencí, arcibiskupu nebo biskupu arcibiskupská n. biskupská Milost, praelátovi, opatovi a kanovníkovi Důstojnost; tajnému radovi a ve vojsku polnímu podmaršálkovi Excellence; rektoru vysoké školy Magnificence, děkanu fakulty Spectabilis atd.

Související hesla