Tlak atmosférický

, tlak vzduchu; jeden ze základních meteorologických prvků, hydrostatický tlak vzduchového sloupce v atmosféře. Měří se tlakoměry. Prostorové rozložení tlaku atmosférického primárně ovlivňuje proudění vzduchu.

Ottův slovník naučný: Tlak atmosférický

Tlak barometrický čili tlak vzduchu atmosférického jest plošná síla, kterou působí atmosféra vzduchová na povrch země. Měří se výškou sloupce rtuťového 0°. Nemá-li tento sloupec teplotu 0°, nutno udání tlakové přepočítati na sloupec 0° čili tlak redukovati. Podobná redukce je nutná vzhledem k různému zrychlení tíže, tedy oprava vzhledem k různé zeměpisné šířce a k různé výšce nad mořem. Tlak barometrický jest nejen v téže době na různých místech povrchu země různý, ale i proměnný na témž místě s časem. Při klidném ustáleném počasí ukazují se (hlavně v krajinách rovníkových) pravidelné změny v denním průběhu tlakovém, totiž dvojí maximum a dvojí minimum tlaku za 24 hodin. Minimum nastává kolem 4 h. ráno a 4 h. odpoledne, maximum pak o 10 h. dop. a 10 h. večerní. Nepravidelné a náhlé změny tlaku barometrického nastávají při větrech, atmosférických bouřích a podobně. Měření tlaku barom. jak v časovém tak i místním průběhu po velkém okršku zemském jest velmi důležito v meteorologii. nvk

Související hesla