Tolerance

1. snášenlivost; respektování jiného přesvědčení, jiných názorů. Historicky vznikla zejm. v souvislosti s problémem náboženské snášenlivosti, v novověku interpretována zejm. jako ochota žít společně s menšinami jiné kultury, náboženství, jazyka ap. Současné problémy multikulturálních společností dokazují, že pro trvalé soužití pouhá snášenlivost nestačí: odlišných skupin je třeba se naučit vážit. Odpovídající míra tolerance je nutným předpokladem pro trvalost a pevnost mezilidských vztahů; 2. ekologie odolnost organismů vůči podmínkám prostředí (např. teplota, vlhkost, koncentrace vlastních vylučovaných zplodin). Jak příliš velké, tak i příliš malé hodnoty těchto ukazatelů zpomalují životní pochody (nejvhodnější je optimum všech faktorů). Viz též stenoekní druh a euryekní druh; 3. ekonomie viz remedium; 4. farmakologie, psychologie viz návyk; 5. technika rozsah dovolené odchylky sledované veličiny, tj. rozdíl mezi její největší a nejmenší přípustnou hodnotou. Viz též lícování.

Související hesla