Tondo

, kruhový obraz nebo reliéf vytvářený zejm. v období renesance a klasicismu.

Související hesla