Toreutika

, umělecká technika výroby předmětů (nádoby, přilby) tepáním plechu (bronz, stříbro, zlato, elektron) za studena, užívaná od 3. tisíciletí př. n. l.

Ottův slovník naučný: Toreutika

Toreutika (řec.), v širším smysle umění zpracovati kovy (bronz, zlato, stříbro), v protivě proti skulptuře, čímž rozumí se práce v kameni, hlíně a dřevu. V užším smysle rozumí se výrazem toreutika zpracování kovův ostrým nástrojem (rydlem, dlátkem, pilníkem), tedy ciselování. Umělci toho druhu slují toreutové. Srv. Schreiber, Die alexandrinische Toreutik (Lip., 1894); E. Pernice, Untersuchungen zur antiken Toreutik (»Jahreshefte des österr. archäol. Institutes«, 1904 a 1905).

Související hesla