Totalitarismus

, použití násilí s cílem totální realizace státní ideologie ve všech oblastech společenského života. Znamená zásadní popření základních zásad liberalismu, občanských práv, individuální svobody, zákonnosti a politického pluralismu. Totálním se stává stát tehdy, když dochází k potlačení partikulárních zájmů (stranických, hospodářských, regionálních ap.) totálním státním zájmem (např. v marxismu zdůvodněným odkazem na „celospolečenské zájmy“). Charakteristické pro totalitarismus je používání teroristických prostředků (označovaných např. jako „revoluční násilí“), spojené s charismatickou koncepcí vlády „vůdce“ a „strany“. V moderní historii existovaly dva typy totalitarismu: fašismus (resp. nacismus) a komunismus (stalinismus). Přes odlišné ideologické založení mají oba typy shodné základní rysy jak ideové (likvidace demokratických svobod, zrušení vázanosti státních orgánů zákonem, sociální demagogie, neuznávání morálních zásad ap.), tak funkční (omezení významu zastupitelských orgánů, centralizace moci, militarizace, masívní represe ap.).

Související hesla