Transobjektivní

, jdoucí za předmět filozofické úvahy, přesahující ho.