Transsubstanciace

, přepodstatnění – ortodoxní katolický výklad Kristovy reálné přítomnosti v eucharistii, podle kterého se podstata chleba a vína nahrazuje podstatou těla a krve oslaveného Krista, popř. se původní podstata zdokonaluje v podstatu novou, přičemž smysly zachytitelné vlastnosti chleba a vína zůstávají reálně přítomny. Má jít o akt způsobený bezprostředně Bohem při pronesení slov, která Ježíš řekl nad chlebem a vínem při poslední večeři.

Související hesla