Tranzitivní sloveso

, tranzitivum – jazykověda sloveso přechodné, které se spojují s předmětem ve 4. pádě. Název podle obrazného vyjádření, že na akuzativní předmět přechází (latinsky transit) slovesný děj (krájet maso), se užívá tradičně, i když vztah může být i jiný (tančit polku, pozorovat oblohu ap.). Viz též intranzitivum.

Související hesla