Trasimenské jezero

, italsky Lago Trasimeno – jezero ve střední Itálii; plocha 128 km2, maximální hloubka 6 m, výška hladiny 259 m n. m. Původně bezodtoké, od roku 1898 umělý podzemní výtok do Tibery. Tektonického původu. – 217 př. n. l. porazil u Trasimenského jezera Hannibal v průběhu 2. punské války římské vojsko konsula Gaia Flaminia († 217 př. n. l.), který v bitvě padl.

Ottův slovník naučný: Trasimenské jezero

Trasimenské jezero (it. Lago Trasimeno, též Lago di Perugia lat. lacus Trasimenus), největší středoitalské jezero v prov. perugijské, 16 km západně od Perugie, je zbytek staré zátoky pliocenní. Měří sice 120 km2 kromě tří ostrovů, ale největší hloubka měří sotva 8 m. Napájeno je malými přítoky a odvodňováno kanálem vedoucím prostřednictvím Chiany do Tiberu. Poněvadž v okolí jeho řádí zimnice a malá hloubka nečiní velikých obtíží odvodnění úplnému, vláda pomýšlí obrátiti jezero v úrodnou rovinu. Světodějného jména došlo T. j. r. 217 př. Kr. třetím vítězstvím Hannibalovým nad Římany, jimž velel plebejský konsul G. Flaminius. Bitva svedena byla v létě na severových. pobřeží jezera za mlhavého dne. Flaminius chtěl zdržeti pochod Hannibalův k Římu, tento však položil se do zálohy na sev. břehu a napadl Římany na pochodu jsoucí v čele i v boku. 15.000 Římanův i s konsulem Flaminiem padlo, mnozí utonuli v jezeře, 6000, kteří unikli, zaskočeno na útěku. Za Napoleonských dob podle Trasimenské jezeho jrasimenské jezera zván jeden francouzský departement. Pšk.

Související hesla